-14° Tuntuu kuin -19°
Tornio
-13° Tuntuu kuin -13°
Pello
-15° Tuntuu kuin -15°
Muonio

Miltä näyttää tuleva lohikesä Tornionjoella?

Viime vuosi oli Tornionjoella ennätysmäinen lohikalastusvuosi. Kesän lohimäärä ylsi koko joen lohiseuranta-ajan kolmen kärkivuoden joukossa.

Luonnonvarakeskuksen Tornionjoen Kattilakosken laskuri havaitsi viime kesän aikana yli 85 000 lohta. Tämä on jopa 15 000 enemmän kun edeltävänä vuonna. Luke:n mukaan vuoden 2021 määrä on todellisuudessa voinut olla jopa 100 000 lohta, koska kaikuluotainmittari ei pysty havaitsemaan kaikkia ohi uivia lohia.

Miltä tilanne nyt näyttää ja jatkuuko lohimäärien kasvu samaan tahtiin?

Minkälainen on tuleva kesä Tornionjoella?

Tämän vuoden lohennousuun vaikuttavat 2019 ja 2020 vuosina merelle lähteneiden lohien menestyminen sekä osaltaan myös uudet rajoitukset Itämeren lohenkalastuksessa.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) eritystutkija Otso Romakkaniemi kertoo että viime kesän lohennousussa oli ennätyksellisen suuri osuus 2 merivuoden lohta eli noin 4-8 kilon kokoista lohta.

Tämä yhdessä nousulohien runsaan kokonaismäärän kanssa kertoo, että 2019 merelle vaeltaneet poikaset ovat menestyneet hyvin merivaelluksellaan. Myös ensi kesänä vuonna 2019 merelle lähteneitä lohia on odotettavissa runsaasti nousemassa jokeen 3 merivuoden ikäisinä, eli suunnilleen 10-15 kilon kokoisina.

Kuinka runsas lohennoususta kokonaisuudessaan tulee olemaan, riippuu eniten 2 merivuoden lohien runsaudesta kutuvaelluksessa, arvioi Atso Romakkaniemi. Näiden lohien määrästä ensi kesänä on kovin vähän ennakkotietoa. Osa saadusta tiedosta viittaa siihen ettei 2 merivuoden lohia ole erityisen runsaasti, mutta kalastuksen väheneminen merellä puolestaan parantaa lohien selviytymistä kutuvaellukselle.

Tähän esimerkiksi vaikuttaa se että Itämeren pääaltaalla lohen ammattikalastus on ollut kielletty vuoden alusta lähtien. EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto päätti viime vuoden lopulla kieltää kaupallisen lohenkalastuksen Itämeren pääaltaalla ja myös vapaa-ajan kalastusta rajoitetaan pääaltaalla merkittävästi.

Kaiken kaikkiaan Romakkaniemi odottaa lohennousun olevan vähintäänkin kohtalaisen runsas, mutta ei uskalla arvata, runsastuuko vain pieneneekö määrä suhteessa viime kesään.

Tuovatko Tenon rajoitukset kalastajia Tornionjoelle?

Tenonjoen lohenkalastusta on rajoitettu viime vuosina ja rajoitusten oletetaan jatkuvan myös tulevana kesänä. Suomi ja Norja ovat valmistelleet esityksen tulevan kauden rajoituksista.

Vähäinen lohenkalastus sallittaisiin mahdollisesti Tenon kalastuskulttuurin ylläpitämiseksi, mutta esityksen mukaan lohen vapakalastusta ei sallittaisi lainkaan.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan rajoituksia tarvitaan, sillä kalastuksen salliminen rajoituksetta verottaisi lohikantoja liikaa. Ehdotusta käsitellään tällä hetkellä ja kesän 2022 kalastusmääräykset on tarkoitus saada voimaan huhtikuun alussa.

Miten Luonnonvarakeskuksessa uskotaan että Tenon rajoitukset vaikuttavat vaikuttavan Torniojoen kalastajamääriin?

Atso Romakkaniemi kertoo että perinteisesti Tenolla ja Tornionjoella lohta kalastavat ovat olleet jokiuskollisia, ja vain verrattain pieni osa on kalastanut molemmilla joilla. Kuitenkin Tenon rajoitukset ja esimerkiksi kyttyrälohen ilmaantuminen Tenolle ovat ravistelleet Tenon kalastajia suuntaamaan kalaretkilleen muille vesille.

Monet heistä ovat menneet Pohjois-Norjaan, mutta myös Tornionjoki lienee vetänyt joitakin heistä kalaan. Tosin tilastotietoa asiasta ei ole, Romakkaniemi sanoo.

Viime kesänä Tornionjoella oli ennätysmäärä lohenkalastajia, mikä viittaa osaltaan tähän – tosin Tornionjoen kalastajamäärät olivat kasvaneet jo aiemminkin hyvien lohivuosien myötä, eikä viime vuosi erottunut tässä mielessä aiemmasta kehityksestä, Romakkaniemi jatkaa.

 atlantin lohi

Suomen lohimäärien kehitys ei huolestuta

Suomen Itämereen laskevien jokien alkuperäisten luonnonlohikantojen Simojoessa ja Tornionjoessa on arvioitu saavuttaneen EU:ssa asetetut tavoitteet, ja niiden kalastusta voidaan tämän kriteeristön perusteella jatkaa. Tornionjoen lohikanta on saavuttanut myös Suomen kansallisesti asettaman, EU:n tavoitetta korkeamman tavoitteen.

Romakkaniemi kertoo että Tornionjoen lohikannan tila on biologisin kriteerein arvioituna hyvä ja se ylittää sille Suomessa, Ruotsissa ja maailmalla yleisemminkin asetetut hoitotavoitteet. Luke arvioi yhteistyössä Ruotsin ja muiden Itämeren maiden kalantutkimusten kanssa lohikannan tilaa. Luke antaa kalastukseen liittyen suosituksia päätöksentekijöille, jos suosituksiin on tarvetta.

Tornionjoen lohikannan osalta ole ollut mitään merkittäviä suositustarpeita, Romakkniemi jatkaa, eli olemme tyytyväisiä tilanteeseen. Toisaalta kuitenkin Tenojoen paheneva kyttyrälohitilanne huolestuttaa Luonnonvarakeskusta.

Vieraslajin kanta on vahvistunut tasaisen varmasti, eikä ole syytä olettaa, että kehityksen suunta olisi muuttumaan päin.

Tornionjoen kalastussäännöt, rajoitukset sekä lupamaksut vuodelle 2022.

Tornionjoella lohen vapakalastus alkaa 1. päivä kesäkuuta ja jatkuu elokuun loppuun saakka. Lohenkalastuksen viikkorauhoitus on voimassa sunnuntaista klo 19.00 maanantaihin klo 19.00.

Tornionjoen lohenkalastusta varten tarvitaan sekä yhteislupa että maksettu Valtion kalastonhoitomaksu.

Yhteislupa

Lohen kalastuksessa vapavälinein tarvitaan Tornionjoen, Muonionjoen ja Könkämäenon yhteislupa. Yhteisluvan vuorokausiluvan hinta on 20 euroa, viikkoluvan 80 euroa ja kausiluvan 160 euroa.
Huomioitavaa on, että myös soutaja tarvitsee luvan. Kalastukseen osallistumaton muu henkilö voi olla veneessä ilman yhteislupaa.

Lupa tarvitaan lohenkalastukseen koko Suomen puoleisella rajajoella Kilpisjärvelle saakka. Ruotsin puolella lupa oikeuttaa lohen kalastukseen vain osalla rajajokea. Suomen puolella lohta ei voi kalastaa muilla luvilla.
 
Yhteisluvassa mukana olevilla vesialueilla saa kalastaa myös muita lajeja kuin lohta. Alueille jotka eivät kuulu yhteislupaan, lupa oikeutta ainoastaan lohen kalastukseen. Yksityiskohtaisemmat ohjeet rajoituksista löytyy ELY-keskuksen sivuilta

Yhteisluvan saa käyttöönsä yhteislupa.com sivustolta tai luvan jälleenmyyjiltä, jotka löytyvät täältä

Kalastonhoitomaksu ja rajoitukset

Yhteisluvan lisäksi valtion kalastonhoitomaksu tulee olla maksettuna. Valtion kalastonhoitomaksu vuodelle 2022 on 45 € / kalenterivuosi, 15 € /7 vrk ja 6 € /1 vrk. Kalastonhoitomaksun voit suorittaa esimerkiksi Metsähallituksen verkkokaupasta osoitteesta Eraluvat.fi, tai Eräluvat-sovelluksella.

Vavalla ja vieheellä kalastettaessa sallitaan yhden lohen pyytäminen ja saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti. Lohen alamitta on 50 cm. Alamittaiset ja talvehtineet lohet on vapautettava elävänä tai kuolleena.