-13° Tuntuu kuin -17°
Tornio
-14° Tuntuu kuin -14°
Pello
-15° Tuntuu kuin -15°
Muonio

Lohikauden kuulumiset Pellosta

Kesäkuun puolessavälissä on Tornionjoesta jo saatu hienoja lohisaaliita. Kauden päästyä vauhtiin otimme yhteyttä Suomen viralliseen kalastuspääkaupunkiin Pelloon, ja selvitimme miten kausi on alkanut Pellossa, ja minkälaisia odotuksia tälle kesälle paikkakunnalla on. 

Keskustelimme Pellon kesästä ja kalastuksesta Pellon Kehitys Oy:n yritysneuvojan Mika Rinteen kanssa, joka kertoi meille kalastuspääkaupungin kuulumisia.

Vastuullista ja virkeää lohiturismia kalastuspääkaupungissa

Pello houkuttelee kalastajia joka puolelta maailmaa, ja kunta on aktiivisesti kehittänyt kalastukseen liittyvää elinkeinotoimintaa.

Pello on nykyään virallisesti Suomen kalastuspääkaupunki patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröinnin mukaisesti. Sekä Tornionjoki että alueen muut kalastuskohteet ovat luoneet pohjan kunnan kalastuselinkeinon kehitykselle.

Pellon haasteena on ollut miten erottautua Lapin muista hienoista kalastuskohteista. Kunnan kalastuksen kehitysstrategiana on ollut kehittää toimialaa ja edesauttaa lohiturismin ja kalastusmatkapalvelujen syntymistä. Mika Rinne kertoo että toiminnan taloudelliset vaikutukset ovat jo näkyvissä ja että kalastusmatkailun kasvu näkyy jo selvästi Pellon katukuvassa.

Pellon kunnassa on esimerkiksi onnistuttu tuomaan paikkakunnalle uusia toimijoita uudenlaisen koulutustarjonnan kautta. Pellossa järjestettävän erä- ja luonto-opaskoulutuksen toteuttaa ammattiopisto Lappia. Koulutus on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluissa ja erä- ja luonto-oppaan ammatissa toimiville sekä alasta kiinnostuneille henkilöille. Paikalliset luonto- ja eräopaskoulutukset tuovat kuntaan joka vuosi uusia ja osaavia oppaita ja toimialasta kiinnostuneita yrittäjiä.

Pellosta on vuosien aikana määrätietoisesti rakennettu lohituristeja houkutteleva kohde, ja on pyritty erottautumaan muista Lapin kohteista luomalla hyvät edellytykset matkailupalveluiden tuottamiselle. Pellon Kehitys Oy markkinoi Pellon palveluita aktiivisesti sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Pellosta löytyy tänä päivänä hyvin tarjontaa kalastusmatkailijoiden majoitukseen, ja myös opaspalveluja on saatavilla. Pellon Kehitys Oy:n Mika Rinne kertoo että paikkakunta täyttää jo lohiturismin perusvaatimukset. Pellosta löytyy seiniä, sänkyjä ja vuokraveneitä vierailijoiden tarpeisiin, mutta lisää palveluita kalastuksen ympärille tarvitaan vielä.

Esimerkiksi järvikalastuksen puolella on tilaa kasvaa ja kuntaan toivotaan lisää ammattitaitoisita ja vastauullista kalastamista myös Tornionjoen ulkopuolelle. Paitsi kalastusmatkailun tuoma hyöty kunnan taloudelle, edesauttaa järvikalastuksen suosion kasvattaminen myös kalakannan monimuotoisuutta. Alueen lukuisat järvet tarjoavat hyvän vastapainon jokikalastukselle. Esimerkiksi Miekojärvessä on kuhaa ja muikkua, ja myös hauki, ahven, made, säyne ja lahna viihtyy hyvin puhdasvetisessä järvessä.

Lohikausi on alkanut vauhdikkaasti

Tornionjoella on kausi alkanut  hyvin. Myös kansainväliset kalastajat ovat löytäneet takaisin Lappiin muutaman pandemiavuoden jälkeen. Lohituristeja on tullut Pelloon jo Skotlannista, Yhdysvalloista ja jopa Australiasta saakka.

Pellossa järjestettiin kesäkuun alkupuolella Kojamon Kiusaus -veistostapahtuma. Kojamon kiusaus houkutteli Pelloon taitavat moottorisahaveistäjät kilpailemaan.  “Moottorisahaveistoksia näkyy ympäri kylää, ja Pello näyttää todellakin Suomen kalastuspääkaupungilta!”, Mika Rinne kertoo. Viikko huipentui suosittuun Kojamon Kiusaus -kalastuskisaan viikoa myöhemin.

Pelloon on myös tänä kesänä avautunut uusi kalastusliike. Uusi yrittäjä on löytänyt tiensä kylään Pellon erä- ja luonto-opaskoulutuksen kautta. “Olemme siitä hyvin iloisia – kyllähän virallisessa kalastuspääkaupungissa kalastusliike pitää olla!” sanoo Mika Rinne.

Odotukset kesälle

Pellon kunnan odotukset menossa olevalle kaudelle ovat positiivisia, ja lohikaudesta povataan jälleen runsasta. Kalastusmatkailun osalta kesästä odotetaan samoin hyvää. Myös kansainvälinen kalastusmatkailu Pelloon on piristynyt.

Kalastuksen vastuullisuus ja kestävyys ovat Pellon kunnalle tärkeitä teemoja: “Maksavia asiakkaita on tärkeä saada, mutta laatu on tässä tärkeämpää kuin määrä. Mitä enemmän vierailijat käyttävät hyväkseen paikallisia palveluja sen parempi. Hyvin maksavia asiakkaita on kannattaa tavoitella, ennemmin kuin suuria määriä.”

Kunnan paikallisten kalastajien ja turismin yhteensovittaminen on ollut haastavaa, mutta sekä paikalliset että vierailijat sopivat kyllä samoille vesille

Mika Rinne painottaa että kalastuksessa ja kalastusmatkailussa edellytyksenä on vastuullinen toiminta. Edellytykset kannattavalle kalastusmatkailukohteena kasvamiselle ja säilymiselle ovat että kalakanta pysyy hyvänä, että kestävyys ja vastuullisuus otetaan huomioon, ja että paikkakunnan ja ympäristön luontoarvo säilyy turismin kasvusta huolimatta.