tornionjoki.fi | arkisto

paluu tornionjoki.fi sivuille

26.08.09

Pellon kalakerho: Lohitilasto 2009

Tornion-Muoniojoen saalismäärät kolmanneksen viime vuotista heikommat

Lohen ja taimenen kalastuskausi on loppunut suurimmassa osaa Tornio-Muoniojoella 15.8 lukuunottamatta joitain alueita Enontekiön kunnassa, jossa kalastus jatkuu kuun vaihteeseen.

Pellon Kalakerhon keräämään tilastoon kertyi kolmanneksen heikommin kalaa kuin vuotta aikaisemmin. Tornio-Muoniojoen Suomen puolella ovat viehekalastajat saaneet saaliiksi 24.8.2009 mennessä 1830 kalaa, joista lohia 1701 kpl ja taimenia 129 kpl. Kokonaissaalismäärä jäi hieman alle 11,7 tonniin, joista lohta oli 11,36 tonnia ja 0,31 tonnia taimenta. Lohien keskipaino on 6,7 kg ja taimenien 2,4 kg.

Kattilakoskella olevan Riista- ja Kalatalouden tutkimuslaitoksen (RTKL) laskurin mukaan 60 cm ja isompia kaloja on noussut n. 25,000 kpl ja 45 – 60 cm pituisia n. 5000 kpl. Laskurin yläpuolisella jokiosuudella ovat viehekalastajat saaneet laskurin ohi nousevasta kala populaatiosta saaliiksi n. 5,73 % Suomen puoleisella alueella. Tulos osoittaa sen, ettei viehekalastus uhkaa kutukantaa.

Vuoteen 2008 verrattuna vuoden 2009 lohi- ja taimensaalis on vähentynyt koko Suomen puoleisella Tornio-Muoniojoella 32,1 % 2695 kalasta 1830 kalaan. Myös Lappean Loman ylläpitämällä tilastolla pudotusta on tapahtunut 32,9 % 596 kalasta 400 kalaan.

Ruotsin puoleisella Tornio-Muoniojoella tilastoissa on pudotusta kalasaaliisiin tapahtunut viime vuodesta. Matkakoskella saatiin kesällä 2008 lohia 425 kpl ja taimenia 20 kpl, yhteensä 445 kpl. Kesällä 2009 on saaliiksi saatu lohia 320 kpl ja taimenia 5 kpl, yhteensä 325 kpl. Pudotusta vuodesta 2008 on 27%.

Myös toisessa Ruotsin tilastossa, Aareavaaran tilastossa saatiin kesällä 2008 lohia 125 kpl ja taimenia 10 kpl, yhteensä 135 kpl. Kesällä 2009 on saatu lohia 58 kpl ja taimenia 3 kpl, yhteensä 61 kpl. Pudotusta vuodesta 2008 on 54,8 %.

Kaikkien em. tilastojen saalismäärien keskiarvot osoittavat, että vuonna 2009 on saatu 36,7 % vähemmän saalista Tornio-Muonionjoella kuin vuonna 2008.

Tilastoomme ilmoitetaan arviolta n. 70 % viehekalastajien saaliiksi saamista kaloista. Suomen puoleisen alueen kalasaalis jää noin 17 tonniin. Viime vuonna tilastomme perusteella saalista saatiin noin 25 tonnia. RTKL:n mukaan saalista on saatu noin 57 tonnia.

Todelliseen saalismääriin perustuvan tilastomme yli kaksinkertainen ero ”viralliseen” RTKL:n tilastoon ei ole järkevästi selitettävissä ja on hyvin ristiriitainen. Myöskään Maa- ja metsätalousministeriöstä eikä ministeri Anttilalta ole herunut kannanottoa tilastomme faktoihin.

Merikalastuksen aikaistamisella ajetaan lohi- ja taimenkannat lähes sukupuuton partaalle muutamassa vuodessa ja verotetaan kalakannasta parhaimmat kutukalat muutaman ammatti merikalastajan elinkeinon tukemiseksi lukuisten jokivarsien matkailuyrittäjien ja ihmisten kustannuksella.

Järkevällä politiikalla lohi annettaisiin nousta kutujokiinsa kutemaan ja kalastusmatkailun tuottamilla verotuloilla valtio korvaisi 5-10 vuoden siirtymäajalla merikalastajille aiheutuneet ansion menetykset ja lunastaisi heidän kalastusvälineensä täysimääräisenä. Tällöin saataisiin kansantaloudellisesti paras hyöty, ihmisiä työllistettyä ja mikä tärkeintä, lohi- ja taimenkanta turvattua.
Koko Tornio-Muoniojoen Suomen puoleisen alueen tilasto luettavissa Pellon Kalakerhon kotisivuilla www.lohi.net kohdassa tilastot.

Jani Leppäjärvi
Puheenjohtaja, lohitilaston tekijä
Pellon Kalakerho ry

paluu tornionjoki.fi sivuille