tornionjoki.fi | arkisto

paluu tornionjoki.fi sivuille

Lähettäjä: Antti Sorro
Lohiadressin luovuttaja
Vpj Lapin Vapaa-ajankalastajat ry
Pj Rovaniemen seudun Perhokalastajat ry

Timo Kalli paljon vartijana

Huomenna keskiviikkona 11.4. alkavat hallitusneuvottelut. Kalastusasioita johtaa maa- ja metsätalousministeriö ja sen kala- ja riistaosasto. Maa- ja metsätalouden hallitusneuvotteluita johtaa satakuntalainen maanviljelijä Timo Kalli, joka on nyt paljon vartijana: hänen pitäisi pelastaa ainoa poliittinen kalamme, Torniojoen ja muiden Perämeren jokien lohi.

Perämeren jokiin vaeltaa Itämereltä vuosi vuodelta vähemmän lohia. Vapaa-ajankalastajien viimevuoden lohisaaliit romahtivat puoliintuen edellisestä vuodesta -viime kesänä Simojoelta saatiin lohta vain 500 kg, Torniojoelta saadut 1 500 lohta painoivat yhteensä 11 500 kg.

Vika on siinä, että puhutaan Itämeren lohesta, siis merellisestä luonnonvarasta ja asioita ratkotaan ja johdetaan sen mukaisesti väärin perustein. Liian suuret kansalliset kiintiöt mahdollistavat lohen rajattoman saalistamisen Itämerellä. Lohen suojelemiseksi säädetyt kiintiöt ovat niin suuria, ettei viime vuonna ei yksikään Itämeren valtio saanut kiintiötään kalastettua. Vuonna 2005 Suomelta jäi kolmannes kiintiöstä saamatta, viime vuonna siitä satiin enää vain reilu kolmannes 38,8%.

Maa- ja metsätalousministeriö ja sen kala- ja riistaosasto ovat johtaneet kalastuspolitiikkaa saalisjakokeskeisesti tavalla, joka on syrjinyt jokivarsien ihmisiä. Vapaa-ajankalastus ja siitä kasvava kalastusmatkailu on jätetty kokonaan huomiotta. Tästä osoituksena valtioneuvoston asetus 397/2004 2a § Valikoiva lohenkalastus, jota maa- ja metsatalousministeri ei langenneista ponsista huolimatta ole muuttanut.

Näin siitä huolimatta, että lohi on huono business. Suomen ammattikalastajien kokonaissaaliista Itämeren lohen 300 000 kg osuus on vain 0,5 % ja sen rahallinen arvo 4 %. Rahana tämä tarkoittaa miljoonaa euroa, joka maksaa kuusi miljoonaa. Kuitenkin lohi on arvokas luonnonvara, joka voi tuoda leipää ja iloa hyvin laajalti, jos vain asiat oikein hoidetaan.

Jokiemme lohi ei kuulu tanskalaisille kaatopaikoille eikä se ole minkin ruokaa. Mitään järkeä ei ole siinäkään, että vuosittain ruokimme hylkeitä sadalla tonnilla lohia verkoistamme. -On selvää, että nykyiset lait, asetukset, säännöt ja sopimukset, myös kansainväliset, ovat syynä tilanteeseen, jossa nyt ollaan. Asiat ovat muuttuneet, ne vaativat uusia ratkaisuja: ylisuuret kansalliset kiintiöt on lopetettava ja lohta kalastettava kutuvaltioperiaatteella.

Lohi on jokinen, Itämerellä siis Perämeren jokien luonnonvara. Vertaa Tenon lohi: jos norjalaiset tekisivät kuten me suomalaiset olemme tehneet ja rakentaisivat Tenon suulle sellaisen voimalapadon, joka tukkisi Tenon lohen elämäntien ja sitten tekisivät, kuten me suomalaiset olemme tehneet ja korvaisivat Norjanmerelle vaeltaneen lohen istuttamalla miljoonamäärin laitossmoltteja Tenovuonon suulle korvatakseen näin merellisen luonnonvaran.

Lienen oikeassa, kun väitän, ettei yksikään kansanedustajistamme tuolloin hyväksyisi norjalaisten menettelytapaa, vaan kaikki vaatimukset kohdistuisivat Tenojoen loheen, siis sen jokiseen luonnonvaraan. -Onneksemme norjalaiset ovat vakaasti sitä mieltä, että lohi on jokinen luonnonvara. He ovatkin lopettaneet kaiken lohen merikalastuksen tärkeimpien lohijokien merialueilla ja Pohjois-Atlantilla noudatetaan kutuvaltioperiaatetta, jossa lohi kuuluu valtiolle, jonka alueella se kutee ja syntyy.

Kansanedustajiemme ja virkaan valittujen tulee perustaa asioiden ratkominen ja päätöksenteko myös Itämeren merialueilla siihen, että siellä vaeltava lohi on Torniojoen ja muiden Perämeren jokien jokinen luonnonvara ja toimia sen mukaiseksi myös kansainvälisesti.

Torniojoen lohi saatiin pelastettua 90-luvulla, kiitos silloisten päättäjiemme, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimenpiteiden, niille otollisen ajankohdan ja hyvän tuurin. Ilman noita päätöksiä Itämeren merialueiden lohikannat olisivat jo pitkään olleet sukupuuton partaalla. Nyt suurin osa Itämeren merialueiden lohista on peräisin Perämeren jokien, pääasiassa Tornio- ja Kalixjokien poikastuotannosta, siinä peruste kutuvaltioperiaatteeseen siirtymiseen.

90-luvulla tehdyt päätökset osoittavat, että nopeilla toimenpiteillä saadaan paljon aikaan, jos vain vallanpitäjillä riittää hyvää tahtoa ja oikeanlaista näkemystä. Näin ollen nyt on erityisen tärkeää saattaa lohi hyviin käsiin. Olemme samassa veneessä, kalastamme sitten ammatiksemme tai vapaa-ajanharrastukseksemme. Jos lohet loppuvat, se olisi kaikille suuri vahinko.

On aika huolehtia siitä, että myös meillä vaelluskalat saavat lailla niille kuuluvan statuksen ja erityisaseman arvokkaana luonnonvarana.

Antti Sorro
Lohiadressin luovuttaja
Vpj Lapin Vapaa-ajankalastajat ry
Pj Rovaniemen seudun Perhokalastajat ry

paluu tornionjoki.fi sivuille