tornionjoki.fi | arkisto

paluu tornionjoki.fi sivuille

Turtola 1.6.09

MINISTERIÖ YLLYTTÄÄ LOHENPYYNTIIN

Erehdyin maanantaina menemään pikakomennuksella kokoon kutsuttuun rajajokisopimuksen kuulemistilaisuuteen Tornioon. Käynti oli turha, koska sain kuulla, että neuvottelutulos oli saavutettu eikä siihen enää voinut juurikaan vaikuttaa kuulemistilaisuudessa eikä edes myöhemmin annettavilla lausunnoilla. Kaikki oli jo sovittu.

Salainen menettelytapa on kuulemma yleistä valtioiden välisissä sopimusneuvotteluissa. Sopimusta ei esitetty nähtäväksi. Oli luotettava suulliseen esitykseen. Tämä oli menettelytapana yllättävää.

Yllättävää oli sekin, että ennen kuin tiesin mitään koko sopimuksesta, minuun oltiin yhteydessä poliitikoiden ja neuvotteluvaltuuskunnan taholta ja suostuteltiin suhtautumaan myötämielisesti saavutettuun neuvottelutulokseen. Kyseltyäni sisällöstä, sain kuulla, että merikalastusta jokisuulla aiotaan lisätä tuntuvasti.

Yhtenä suostuttelukeinona on käytetty uhkailua. On sanottu, että jos sopimusta ei nyt hyväksytä niin Ruotsi voi tehdä omat kansalliset päätöksensä itsenäisesti. Se on totta, mutta sillä on myös siihen oikeutensa, koska suurin osa jokisuualueella pyydettävästä kalasta on Ruotsin kalaa. Toisaalta mitä tahansa Ruotsi ei voi tehdä, koska YK: n kansainvälinen merioikeussopimus, jonka Ruotsi on allekirjoittanut vuonna 2003, velvoittaa sitä vaelluskalan kotivaltiota ottamaan sen haltuunsa ja suojelemaan sitä.

 

TIKKARI ON MAKEAA

Valtiosihteeri Lind esitteli sitten sopimusasioita diasarjallaan. Pyysin edes sitä saada sähköpostiini, mutta salaisuuteen vedoten hän kieltäytyi lähettämästä sitäkään.

Lindin esittely ja keskustelu painottui saalistuskeskeisesti jokikalastukseen. Se vei 90 % käytetystä ajasta. Kiinnitin huomiota, että eri kalastajatahoille oli luvattu lisää pyyntiä. Kalastuskunnat olivat etukäteen hyvin informoituja, siitä mitä heille tullaan tarjoamaan. Tarjottuun tikkukaramelliin oli makeasti tartuttu. Hämmästyneenä seurasin jokivarren, jo varsin ikääntyneen väen, innokkuutta käydä tappamaan lohta yhden paremman lohivuoden perusteella.

Jokikalastukseen en halunnut paljoa aikaa tuhlata. Tein ehdotuksen viikko- tai kausirajoituksen säätämiseksi jokikalastukseen. Paljastavaa oli, että juuri valtiosihteeri Lind tyrmäsi ehdotukseni. Sitä olisi kuulemma vaikea valvoa.

Tosiasiassa sain häivähdyksen prosessista, missä ministeriö yllyttää jokivartta tosissaan lohenpyyntiin. Onko todellisena tavoitteena valmistaa maaperää lohiasetuksen muuttamiseksi? Kun joella lisätään pyyntiä, niin sama täytyy tehdä myös merellä. Sen saamme nähdä ehkä jo ensi vuonna?

kaikki voittivat, LOHI HÄVISI

Takanani istuneet kaksi lohitohtoria huokaisivat kokouksen päätteeksi, että tämä oli kokous, jossa kaikki voittivat, vain lohi hävisi.

Toivottavasti ei kokonaan, ja yhtä toivottavasti Tornio-Muoniojokiseuran väki jaksaa kaikesta huolimatta ponnistella toimintasuunnitelmansa mukaisesti luonnonlohen puolesta.

Kokouksessa käytettävissä ollut aika ei riittänyt valmistelemani puheenvuoron käyttämiseen kuin pieniltä osiltaan. Se on luettavissa lähipäivinä tornionjoki.fi- sivuilla.

Kalervo Aska
pj. Tornio-Muoniojokiseura ry

paluu tornionjoki.fi sivuille