tornionjoki.fi | arkisto

paluu tornionjoki.fi sivuille

  TIEDOTE 16.3.2008

VAPAA-AJANKALASTAJAT VAATIVAT LISÄAIKAA LOHIASETUKSELLE

Esitys uudeksi lohiasetukseksi tulee ennakkotietojen mukaan torstaina 20.3.2008 Suomen hallituksen käsiteltäväksi. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö vetoaa hallitukseen:

Lohiasetuksen uudistamista tulee lykätä, kunnes lohen virkistys- ja ammattikalastuksen sosiaalinen ja taloudellinen merkitys on selvitetty ja lohipolitiikan yhteisistä suuntaviivoista Ruotsin kanssa on sovittu.

Itämeren luonnonlohikannat eivät moninkertaistuneen vaelluspoikaskuolleisuuden ja M 74 – tautioireyhtymän vuoksi kestä asetusluonnoksen perusteella lisääntyvää ammattimaista merikalastusta.

Maa- ja metsätalousministeriön valmistelema esitys uudeksi lohiasetukseksi on kuolinisku useimmille Pohjanlahden jokien luonnonlohikannoille ja estää kalastusmatkailun kehittämisen Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla.

Suomen ja Ruotsin on yhdessä ryhdyttävä toimiin Pohjanlahden uhanalaisten lohikantojen pelastamiseksi ja arvokkaan luonnonvaran saamiseksi kansantaloudellisesti järkevään käyttöön. Kutuvaltioperi-aatteen mukaisesti näillä mailla on valta ja vastuu päättää lohikantojensa tulevaisuudesta. Se edellyttää yhteistyötä, yhteisten tavoitteiden asettamista ja noudattamista molempien maiden lohipolitiikassa.

Nyt näin ei toimita. Ruotsi näyttää seurauksista piittaamatta säilyttävän tuhoisan nousulohen pyynnin Torniojoen suualueilla. Suomen maa- ja metsätalousministeriö – sekin seurauksista piittaamatta – esittää asetusluonnoksessaan ammattikalastuksen tuntuvaa lisäämistä. Tämä johtaa uhanalaisten lohikantojen kestämättömään sekakantakalastukseen merialueella.

On aika muuttaa toimintatapoja. EU:n toimeksiannosta valmistuu vuoden loppuun mennessä sosioekonominen selvitys Itämeren lohenkalastuksesta. Riittävät tiedot lohikantojen suojelutarpeesta on saatu jo monena vuonna kansainväliseltä merentutkimusneuvostolta. Niiden pohjalta Suomen ja Ruotsin, Itämeren tärkeimpien lohivaltioiden on sovittava yhteisestä ja kestävästä lohipolitiikasta, jota noudatetaan niin yhteisellä Torniojoella kuin omilla kalastusalueillakin.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry (SVK) on kaikkien järjestäytyneiden vapaa-ajankalastajien yhteinen järjestö, joka edistää kestävän käytön mukaista vapaa-ajankalastusta.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Markku Markkula, puh. 050 464 2455
Toiminnanjohtaja Ilkka Mäkelä, puh. 050 309 7204

paluu arkistoon

paluu tornionjoki.fi