Paluu tornionjoki.fi


Tornionjoen LohiKuninkuus 2004

Kilpailusäännöt:


1.Kilpailuaika
07.08. klo 16.00-21.00
08.08. klo 6.00-12.00

2. Kilpailupaikka
Kilpailukeskus Kallioniemi Koivusaajon loma
Kilpailualueena Tornionjoki välillä Lappeankoski- Pellon Puruskoski

3. Lähtö ja paluu
Lähtö
07.08 kello 16.00
08.08 kello 06.00
Lähtöpaikkoina ovat Camping Pello, Vihreä Pysäkki, Kolehmaisen ranta Lempeässä, Naamisuvanto, Kallioniemi, Väylänpää ja Lappean loma.

Kilpailuun ilmoittaudutaan jollakin yo. lähtöpaikoista.
Osallistumismaksu:
Lohisarja 25 €
Harjussarja 10 €.
Kilpailija voi osallistua molempiin sarjoihin maksamalla molemmat osallistumismaksut.

Paluu
07.08. kello 21.00
ja 08.08. kello 12.00
jollekin em. lähtöpaikoista. Myöhästynyt kilpailija voidaan sulkea kilpailusta.

Ilmoittaudu joka tapauksessa jollekin lähtöpaikoista, kun lopetat kilpailun, vaikka lopettaisit kilpailun paljon aikaisemmin kuin se päättyy virallisesti.

4. Kilpailukalat alamittoineen
Lohi 50cm, Taimen 40 cm, Harjus 30cm.

Kilpailukalat tuodaan välittömästi jollekin em. lähtöpaikoista kilpailun valvojalle ns. pyöreänä eli vain veret laskettuna, josta ne viedään punnittavaksi ja kylmäsäilöön, kilpailija voi perata kalan punnituksen jälkeen halutessaan tai viedä omaan säilytykseensä. Kilpailija voi tuoda ainoastaan yhden lohen saman kalenterivuorokauden aikana. (Tornion- ja Muonionjoen kalastusäänto.) Mikäli veneessä on muuta miehistöä, hekin voivat osallistua kilpailuun maksamalla osallistumismaksun. Kilpailuun osallistutaan molemmissa sarjoissa henkilökohtaisesti suurimmalla kalalla.

5. Voittajat ja palkinnot
Sijoitukset jaetaan suurimman kalan mukaan, eli painavimman Lohen tai taimenen saanut kilpailija on voittaja lohisarjassa. Samoin suurimman harjuksen saanut kilpailija voittaa harjussarjan. Sama kilpailija osallistuu kilpailuun ainoastaan suurimmalla kalallaan. Hän voi osallistua molempiin sarjoihin, jos on maksanut molempien sarjojen osallistumismaksut. Mikäli punnitukseen ei tuoda yhtään kalaa, palkinnot arvotaan.

6. Kalastustapa

A. Lohisarjassa kalastus tapahtuu soutaen. Vapamäärä rajoittamaton. Kaikuluotaimen käyttö sallittu. Plaanarin tai muiden levittimien käyttö kielletty. Kellunta- tai pelastusliivien käyttö pakollinen. Juopunut tai muuten Tornionjoen kalastussäännön vastaisesti käyttäytyvä osallistuja voidaan sulkea kilpailusta.

B. Harjussarjassa kalastus voi tapahtua joko veneestä soutamalla tai rannalta heittämällä. Vapamäärä rajoittamaton. Perholitkan käyttö on sallittua. Muutoin samat kiellot ja määräykset kuin lohisarjassa.

7. Punnitus ja palkintojen jako
Kilpailujen virallinen punnitus ja palkintojen jako tapahtuu KALLIONIEMESSA Koivusaajon Lomassa. Palkinnot jaetaan n. kello 13.00.

8.Protestointioikeus
Mahdolliset protestit on jätettävä tuomaristolle kirjallisena kilpailun aikana tai välittömästi punnituksen jälkeen. Protestimaksu on 20 €, mikä palautetaan mikäli protesti hyväksytään. Tuomariston muodostaa kaksi järjestäjien edustajaa sekä yksi kilpailijoiden joukosta arvottava edustaja.

9. Vastuu ja vahinkotapaukset
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan. Järjestäjät eivät ota vastuuta kilpailijoiden aiheuttamista tai heille aiheutuneista vahingoista tai tapaturmista.

10. Muuta
Ilmoittautumisen yhteydessä jaetaan kaikille kilpailijoille kilpailukortti, joka tulee säilyttää mukana ja näyttää tuotaessa saalista sekä luovuttaa järjestäjille kilpailun loputtua. Veneestä kalastavat kilpailijat laittavat järestäjien antaman kilpailunumeron veneen oikealle puolelle keulaan.

Lisätietoja järjestäjiltä:

- kilpailukeskus Koivusaajon Lomamajat Kalloniemi
- Oiva Rundgren 0400 241 924
- Unto Koivumaa 0400 223 585

 


Paluu tornionjoki.fi